Juko - obrazy i panelu z mchu

RESTAURANT WARSZAWA – MOSS WALL