Juko - obrazy i panelu z mchu

MOSS WALL – CZĘSTOCHOWA